Kendi Açıklarınızı Temizleyin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendi Açıklarınızı Temizleyin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendi Açıklarınızı Temizleyin, hatalarınızı veya eksikliklerinizi düzeltmeniz gerektiğini söyleyen bir uyarıdır. Açık, bir şeyin tamamlanmamış, eksik veya bozuk olması durumudur.

Hakaret mi?


Kendi Açıklarınızı Temizleyin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yazılar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yazıların (Gazete yazısında, belediye başkan yardımcısına hitaben: Birilerine internet TV kurmak yerine kendi açıklarınızı temizleyin) ağır eleştiri niteliğinde bulunduğu ve hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2015/4632 Karar: 2015/5317 Tarih: 14.12.2015

"Kendi Açıklarınızı Temizleyin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.