Devlete Kazık Atmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devlete Kazık Atmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devlete Kazık Atmak," genellikle devlet veya kamu kaynaklarını kötüye kullanarak veya hileli yollarla kişisel çıkar sağlamak anlamına gelir. Bu ifade, kişilerin veya grupların devleti dolandırma, vergi kaçırma, yasa dışı yollarla haksız kazanç elde etme gibi eylemlerini ifade eder.

"Devlete Kazık Atmak," genellikle etik olmayan veya yasa dışı davranışları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, kamu kaynaklarının adil ve doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, devlete karşı yapılan haksızlıklara veya dolandırıcılığa işaret eder. Terimin kullanımı, kişilerin veya grupların kamu malını veya kaynaklarını kötüye kullanma veya hileli yollarla çıkar sağlama eylemlerini belirtmek için yaygın olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Devlete Kazık Atmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan avukata hitaben yazdığı yazıda geçen "Karşı tarafla görüşen avukata ne demir, eğer karşı tarafla anlaşarak müvekkilini harcıyorsa ya da olan dönüp dolaştırıp devlete kazık atma biçimine dönüştürüyorsa böylesine iyi şeyler denebilir mi, ...Bir avukat müvekkilini ya da devletin bizatihi kendisini çıkarı doğrultusunda kullanıyorsa..., Bir avukatın karşı taraf ile anlaşmaya çalışması ahlaki midir,... resmi makamları yalan beyanlarla kandırmak... bir hukuk adamına yakışmakta mıdır" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39527 Karar: 2017/8885 T: 13.09.2017

"Devlete Kazık Atmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.