İt Soyu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İt Soyu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 Bir başka anlamı, itten türemiş olan veya it gibi davranan kişi veya topluluk demektir. Bu anlamda, hakaret veya küçümseme amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


İt Soyu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Mağdura karşı "Saray soytarısının sözde vatansever eşi olacak kahpe soyu, hadi şimdi de ekranlarda gözyaşı dök, dökemezsin değil mi, giden canlar yüce Türk milletinin asil evlatları çünkü, senin ağzın onları telaffuz edemez, çarpılır gidersin, zaten şeklin şimalin yok it soyu" şeklinde yazı yazılması biçiminde gelişen eyleme ilişkin) bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1392 Karar: 2018/1295 Tarih: 25.04.2018

"İt Soyu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.