Ne Biçim Memursunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Biçim Memursunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne biçim memursunuz?" ifadesi, genellikle kamu sektöründe veya resmi işlerde çalışan memurların davranışlarına veya performansına yönelik bir eleştiri veya şaşkınlık ifadesi olarak kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir memurun görevini eksik veya yetersiz bir şekilde yerine getirdiği veya beklentilere uygun davranmadığı durumlar karşısında kullanılır.

Bu tabir, genellikle memurların resmi işlerini yürütürken karşılaştıkları zorlukları veya prosedürleri ifade etmek amacıyla da kullanılabilir. Ancak, "Ne biçim memursunuz?" ifadesi kullanılırken, eleştiri veya hayal kırıklığını ifade etmek için daha yapıcı bir dil kullanmak önemlidir. Olumsuz bir dil kullanmak, iletişimde olumsuz bir atmosfer yaratabilir ve karşı tarafı rencide edebilir.

Hakaret mi?


Ne Biçim Memursunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, görevli polis memurlarının ihbar üzerine sanığın üzerini aramak istedikleri, sanığın bunun üzerine polis memurlarına hitaben "Benimle şahsi olarak uğraşıyorsun sen, esrar bulursan sana madalya verecekler, ne biçim memursunuz, çekin lan bunlar kameraya" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olma yap kaba hitap tarz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/5852 Karar: 2015/1627 Tarih: 20.01.2015

Karar #2

Sanığa... Tapu Sicil Müdürlüğünde memur olan katılana hitaben sarf ettiği "Evrakları  neden incelemiyorsunuz, sizi buraya koyanda hata, makyaj yapıp oturuyorsunuz, ne biçim memursunuz" şeklindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ilgili belgeleri incelemediğini düşünerek söylenen kaba davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet karan kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/30075 Karar: 2014/503 Tarih: 15.01.2014

"Ne Biçim Memursunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.