Cumhuriyet Düşmanlığının Simgesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cumhuriyet Düşmanlığının Simgesi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Cumhuriyet Düşmanlığının Simgesi, cumhuriyeti ve onun değerlerini reddeden veya karşı çıkan bir kişi, grup veya sembolü ifade edebilir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyetin değerleri arasında bilimsellik, demokrasi, iç barış, insan hakları, kadın-erkek eşitliği, çağdaşlık ve modernleşme sayılabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’tür ve cumhurbaşkanlığı, cumhuriyetin resmi simgesidir.

Hakaret mi?


Cumhuriyet Düşmanlığının Simgesi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanığın yargılanmakta olduğu... Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ... tarihli savunması ile ... tarihli ve... Havale tarihli iddianameye cevap başlığı altındaki yazılı beyanlarında kullandığı ifadeler (Davaya konu soruşturmanın savcısı hedef alınarak Karar: Kastettiğim savcı... soruşturAmasındaki kanunsuzlukların ve Cumhuriyet düşmanlığın simgesi haline gelen...'di) TCK'nin 128. maddesinde düzenle nen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12356 Karar: 2016/13059 Tarih: 13.06.2016

"Cumhuriyet Düşmanlığının Simgesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.