Ayıptır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayıptır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayıptır" ifadesi, Türkçede bir eylem veya durumun toplumun ahlaki ve sosyal kurallarına, adetlerine ve beklentilerine aykırı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle kabul edilemez, saygısız veya uygunsuz bir davranışın eleştirilmesi veya kınanması amacıyla kullanılır.

Örneğin, bir kişi başkalarının duygularını inciten, küfürlü konuşan veya özel bir konuyu gündeme getiren bir davranış sergilerse, bu davranış "ayıptır" olarak değerlendirilebilir. Bu ifade, toplumun genel değerlerine ve beklentilerine göre hareket etmeye teşvik etmek için kullanılır ve belirli bir durumda uygun olmayan davranışların önüne geçmeye yardımcı olur.

Hakaret mi?


Ayıptır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanlara hitaben söylediği "Bu yaptığımız terbiyesizliktir, ayıptır" sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararın verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14295 Karar: 2021/10146 Tarih: 22.03.2021

"Ayıptır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.