Ciğersiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ciğersiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ciğersiz" : korkak, yüreksiz, onursuz (kimse). Argo veya küfür ifadesidir ve oldukça saygısız bir şekilde kullanılır. Bu ifade, genellikle bir kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır ve yaygın olarak küfürler içeren bir ifadeyle bağlantılıdır. Lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterelim ve olumsuz veya hoş olmayan ifadelerden kaçınalım.
Örnek cümle: "Öyle ciğersizlerle arkadaş olmam"

Hakaret mi?


Ciğersiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın daha önce hükümlü olarak bulunduğu ceza infaz kurumundaki hükümlü arkadaşına göndermiş olduğu faks içeriğinde "Sen de beni soracak olursan hamdolsun iyiyim, ciğersiz ve de Allah korkusu olmayan birtakım insanlar yüzünden buraya geldik, onların hepsini Allaha havale ediyorum" şeklindeki sözlerin katılan ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve doğrudan katılan ile müştekiye yönelik söylendiğinin dosya kapsamından şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilememesi karşısında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25776 Karar: 2016/5836 Tarih: 24.03.2016

"Ciğersiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.