Kıl Olmuşsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıl Olmuşsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıl Olmuşsun ne demek, bir kişinin çok sinirli, kızgın veya rahatsız olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin tepkisini veya duygusal durumunu anlatmak için kullanılır ve genellikle argo bir şekilde kullanılır.

Hakaret mi?


Kıl Olmuşsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Kıl olmuşsun demektir) ve yükletilen suça yönelik katılan .... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16209 Karar: 2022/16881 Tarih: 05.07.2022

"Kıl Olmuşsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.