Burayı Cibali Karakoluna Çevirdin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Burayı Cibali Karakoluna Çevirdin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Burayı Cibali karakoluna çevirdin" ifadesi, bir yerin veya bir durumun, fazla disiplinli veya sıkı yönetim altında olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir yerdeki düzen veya disiplin eksikliği nedeniyle oluşan kaosu veya düzensizliği vurgulamak için kullanılır.

Örneğin, bir kişi, evindeki dağınık görüntüsü nedeniyle bir arkadaşına "Burayı Cibali karakoluna çevirdim" diyebilir. Benzer şekilde, bir işyerinde çalışanların kontrolsüz davranışları nedeniyle işyerindeki düzenin bozulduğu durumlarda da bu ifade kullanılabilir.

Bu ifade bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve bir yerin veya bir durumun düzensizliği veya kontrolsüzlüğünü vurgular. Ancak, bu ifade aynı zamanda aşağılayıcı olarak algılanabilir ve insanların duygularını incitebilir, bu nedenle dikkatli kullanılması gerekir.

Hakaret mi?


Burayı Cibali karakoluna çevirdin hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça konu sözler (Gürültü yapma, beni çileden çıkarma, 257. madde senin hakkında çalışıyor, burayı Cibali karakoluna çevirdin) kaba, incitici ve nezaket diş ise de onur, şeref ve saygınlığa rencide edici boyutlara ulaşmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/41958 Karar:2014/34514 Tarih: 01.12.2014

"Burayı Cibali Karakoluna Çevirdin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.