Katır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Katır"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Katır" genellikle bir eşek ile bir atın çiftleşmesi sonucu elde edilen melez bir hayvanı ifade eder. Katır, annesi eşek (dişi) ve babası at (erkek) olan bir türdür. Bu melez tür, genellikle dayanıklı, çalışkan ve yük taşıma yeteneğine sahip bir hayvan olarak bilinir. Katırlar, tarım işlerinde, yük taşıma ve dağlık bölgelerde kullanılabilecek sağlam ve dayanıklı hayvanlar olarak tercih edilirler.

"Katır" terimi aynı zamanda, dilimize, insanların inatçı veya anlayışsız bir şekilde ısrar ettiği durumları anlatmak için de girmiştir. İnsanlar arasında, kişinin inatçı, dirençli veya anlayışsız bir tavır sergilediği durumları ifade etmek için kullanılır. Bu anlamda, terim olumsuz bir yargı taşıyabilir ve kişiyi inatçı veya anlayışsız davrandığı konusunda eleştirmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Katır  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan oğlu...'e "Katır" dediğini beyan ettiği, tarafsız tank...'in soruşturma aşamasında katılanın anlatımlarını doğruladığı, kovuşturma aşamasında da eski beyanını tekrar ettiğinin anlaşılması karşısında, katılanın iddiasının doğrulandığı gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35748 Karar: 2017/5921 Tarih: 16.05.2017

"Katır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.