Terbiyesizleşmeyin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terbiyesizleşmeyin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Terbiyesizleşmeyin" ifadesi, bir kişiye veya bir gruba, saygılı, düzgün ve terbiyeli davranmaları konusunda uyarıda bulunmak için kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeyle, kişilerin kaba, nezaketten uzak veya saygısızca davranışlardan kaçınması gerektiği vurgulanır.

Hakaret mi?


Terbiyesizleşmeyin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılanın olay tarihinde ... Sınavında bina sorumlusu olarak, polis memuru olan sanığın da güvenlik görevlisi olarak görevlendirildikleri, taraflar arasında okula geliş saatiyle ilgili çıkan tartışmada sanığın katılana hitaben "Terbiyesizleşmeyin" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve kaba söz niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26844 Karar: 2016/10949 Tarih: 18.05.2016

"Terbiyesizleşmeyin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.