Asistanın Tekisin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Asistanın Tekisin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Asistanın tekisin" ifadesi, Türkçede bir kişiye yardımcı veya destekleyici bir rolde olduklarını belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle olumlu bir anlam taşısa da, bağlama ve tonlamaya bağlı olarak eleştirel veya alaycı bir şekilde de kullanılabilir.

Bu ifade, bir kişinin başkalarına yardımcı olduğunu, sorunları çözmeye katkıda bulunduğunu veya danışmanlık yaptığını belirtmek için kullanılabilir. Ancak, bu ifade, birinin aşırı bağımlı veya başkalarının yönlendirmelerine fazlasıyla tabi olduğunu ima etmek için de kullanılabilir. Bu durumda, ifadenin anlamı ve amacı, kullanıldığı bağlama ve tonlamaya bağlı olarak değişebilir.

Hakaret mi?


Asistanın tekisin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ultrason önerisinde bulunduğu için tartıştığı doktora hitaben: Sen kim oluyorsun, doktor bile değilsin, asistanın tekisin, kaç yaşındasın ve yükletilen suça yönelik katılan… vekilinin temyiz iddiaları yerinde  görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16243 Karar: 2022/16373 Tarih: 01.07.2022

"Asistanın Tekisin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.