Pis Ermeni

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pis Ermeni"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pis Ermeni" ifadesi, ırkçı ve aşağılayıcı bir dil kullanarak Ermeni kökenli insanları hedef almayı amaçlayan bir ifadedir. Bu tür ifadeler, ayrımcılığa, önyargılara ve hoşgörüsüzlüğe dayalıdır ve insanların etnik kökenlerine dayalı olarak aşağılanmasına veya hakaret edilmesine yönelik kullanılır.

Bu tür ırkçı ifadeler, insan haklarına ve toplumsal uyuma aykırıdır ve önyargıları körükleyerek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Toplum içinde hoşgörü, saygı ve insanların farklılıklarını kabul etme önemlidir. "Pis Ermeni" gibi ifadeler, ırkçılığın ve ayrımcılığın zararlarına dikkat çekmek ve böylesi aşağılayıcı söylemlerin kullanılmaması gerektiğini vurgulamak amacıyla ele alınmalıdır.

Hakaret mi?


Pis Ermeni kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle (... Gazetesi'ne mail yoluyla gönderilen yazıyla gazete çalışanlarına hitaben: İğrenç bir milletsiniz. size kucak açıp bağrına basan bu millete karşı düşmansınız ve bize her fırsatta çamur atmanız tam bir iğrençlik ve bunun sorumlusu bu hükümet, siz iğrenç, sadakatsiz, üç kuruşa milletini, vatanını satacak milletsiniz, pis Ermeniler) ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, vicdani kanunun kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın yasal bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/15126 Karar: 2015/25931 Tarih: 03.04.2015

"Pis Ermeni" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.