Adam Olamamışsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Olamamışsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam olamamışsın" ifadesi, Türkçede bir kişinin olması gereken özellikleri ve davranışları sergilemediği durumlar için kullanılır. Bu ifade, olumsuz bir anlam taşır ve eleştirel bir şekilde kullanılır. Özellikle, olgunluk, dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi değerlere uymayan bir kişi hakkında söylenebilir. "Adam olamamışsın" ifadesi, bir kişinin karakteri veya davranışları hakkında olumsuz bir yargıda bulunmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Adam olamamışsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından mahkemece müştekiye söylendiği kabul edilen "Memur olmuşsun, adam olamamışsın" sözlerinin kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2017/2579 Karar: 2019/6055 Tarih: 28.03.2019

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Müdür olmuşsun ama adam olamamışsın" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/10818 Karar: 2020/5013 Tarih: 25.02.2020

Karar #3

Savcı olmuşsun ama adam olamamışsın' sözünü sarf etmesi üzerine sanık ...'in de infaz bürosunda kapı açıkken muhattabının Cumhuriyet savcısı olduğunu bilerek ve orada bulunan görevliler yanında vatandaşın da duyabileceği şekilde '…sen kim oluyorsun da böyle davranıyorsun' diye yüksek sesle konuşması olayında sanığın kastı katılanın mesleki onur ve saygınlığını rencide etmektir.

Yargıtay C.G.K Esas: 2017/978 E. Karar: 2018/422 Tarih: 11.10.2018

"Adam Olamamışsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.