Karı Gibi Git Şikayet Et

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Gibi Git Şikayet Et"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı Gibi Git Şikayet Et, bir kişinin bir başkasının davranışını eleştirmek veya ona karşı şikayet etmek için kullandığı bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin karısının aşırı eleştirel veya şikayetçi olduğunu ifade etmek için kullanılır. Karı Gibi Git Şikayet Et ifadesi, genellikle bir kişinin eleştiri yapmak veya şikayet etmek istediği bir durumu vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, karısı tarafından sürekli eleştirilen veya şikayet edilen bir kişinin duygusal durumunu ve tepkisini ifade etmek için kullanılır.

Karı Gibi Git Şikayet Et ifadesi, biraz espri yaparak veya alaycı bir dille kullanılabilir. Bu ifade, bir kişinin aşırı eleştirel veya şikayetçi bir tavır sergilediğini ima ederken, aynı zamanda eleştirilen kişinin tepkisini de yansıtabilir. Örneğin, "Karı Gibi Git Şikayet Etme, çözüm bulmaya çalış!" şeklinde bir ifade, eleştiriye karşı daha yapıcı bir yaklaşımı teşvik edebilir. Karı Gibi Git Şikayet Et ifadesi, insanların günlük hayatta sıkça kullandığı bir deyimdir ve genellikle informel bir dilde kullanılır. Bu ifadenin anlamını ve nasıl kullanıldığını anlamak, Türkçe dil bilgisi ve kültürünü daha iyi anlamak için önemlidir.

Hakaret mi?


Karı Gibi Git Şikâyet Et kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Sen şimdi karı gibi git emniyete şikâyet et) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/24495 Karar: 2022/3527 Tarih: 07.02.2022

"Karı Gibi Git Şikayet Et" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.