Herkes Haddini ve Hesabını Bilmeli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkes Haddini ve Hesabını Bilmeli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Herkes Haddini ve Hesabını Bilmeli" ifadesi, bir kişinin veya grubun davranışlarının, sözlerinin veya eylemlerinin sınırlarını aşmaması gerektiğini ifade eder. Bu ifade, insanların saygılı ve sorumlu bir şekilde davranmaları gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Herkes Haddini ve Hesabını Bilmeli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan katılan tarafından alınan kararla Cumhurbaşkanı hakkında... Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması nedeniyle katılana gönderdiği elektronik postada yer alan "Kararını şiddetle ve nefretle protesto ediyorum, yok sayıyorum, alınan bu kararın daha önce yüksek mahkemelerin almış olduğu bazı siyasi kararlardan bir farkı yoktur. Ne mahkemenizin ne de diğer bir kuruluşun halkan Cumhurbaşkanını yargılama hakkı ve yetkisi olamaz. Herkes haddini ve hesabını bilmeli, yaptığımız bu hareketle yargıya en büyük zararı siz ve sizin gibilerin verdiğini bilmenizi isterim" şeklindeki sözlerle hakaret ettiği mahkemece kabul edilmiş ise de, sanığın bu sözlerle katılan tarafından verilen kararı eleştirdiği, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide etme kastıyla hareket etmediği ve bu nedenle suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/15703 Karar: 2013/22085 Tarih: 12.09.2013

"Herkes Haddini ve Hesabını Bilmeli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.