Çok Yüzlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çok Yüzlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Çok Yüzlü mecazi olarak, davranışları, sözleri ve tutumları birbiriyle çelişen, samimiyetsiz, ikiyüzlü, riyakâr olan kişi anlamına gelir. Bu deyim genellikle olumsuz bir anlam taşır ve güvenilmez veya yalancı kişiler için kullanılır. Örnek cümleler: Çok yüzlü bir arkadaşım vardı, bana hep yalan söylerdi. Çok yüzlü bir siyasetçi olduğu ortaya çıktı, halkın desteğini kaybetti. Çok yüzlü bir patronum var, bana hep kötü davranıyor.

Hakaret mi?


Çok Yüzlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığım yazdığı mektupta geçen ifadeler (Mahkûm tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alınan Karar: Zaman zaman faşizan yüzünü gizleme sihirbazlığın gösteriyor, çok yüzlülüğü gereği zaman zaman Kürt kardeşlerim sıfatım kullanıyor) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğin dedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Çok Yüzlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.