Sizinle İşim Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizinle İşim Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizinle işim olmaz" deyimi, bir kişinin veya durumun birinin hayatında veya planlarında yeri olmadığını ifade eden bir ifadedir. Bu ifade genellikle olumsuz bir durumu veya ilişkiyi reddetmek veya kabul etmemek amacıyla kullanılır. Bir kişi, belirli bir iş, ilişki veya durumla ilgilenmek istemediğini vurgulamak için bu ifadeyi kullanabilir. Örneğin, birisi başka birinin davetine katılmayı reddederken "Sizinle işim olmaz" diyerek o kişiyle ilişki kurmak istemediğini ifade edebilir.

Hakaret mi?


Sizinle İşim Olmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Siz insan mısınız lan, sizinle işim olmaz" şeklindeki sözün rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olması, mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı ve bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2 CD Esas: 2020/9912 Karar: 2021/408 Tarih: 20.01.2021

"Sizinle İşim Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.