Sen Bu İşi Bilmiyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Bu İşi Bilmiyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen bu işi bilmiyorsun" ifadesi, bir kişiye bir konuda bilgisiz olduğunu veya o konuda beceriksiz olduğunu ima etmek için kullanılır. Özellikle, bir kişi bir işi yapmak için gerekli yeteneklere veya bilgiye sahip olmadığında veya bir konuda deneyimsiz olduğunda bu ifade kullanılabilir. Bu ifade, biraz alaycı bir şekilde kullanılsa da, genellikle bir kişinin eksikliklerini veya yetersizliklerini vurgulamak için kullanılır.

Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir çünkü başka bir kişinin yeteneklerini küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında hoş olmayan bir etki yaratabilir.

Hakaret mi?


Sen Bu İşi Bilmiyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel seçime katılan bir partinin ilçe başkanı olan sanığın seçim günü bir sandıkta oy sayım işleminin açık yapılması gerekirken gizli yapıldığını kendi partisine mensup müşahitlerin bildirmesi üzerine gittiği ilçe seçim kurulunda bu hususu ilettiği katılana "Ben 19 yıldır ilçe başkanıyım, sen daha yeni ilçe seçim kurulu başkanı oldun, sen bu işi bilmiyorsun" demekten ibaret eyleminin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp sıkışık takvimde gerçekleşen seçimlerin düzgün ve adil biçimde sonuçlanması konusundaki hassasiyet ve bu hususta özenli davranış sergilenmesi arzusuyla göreve davet ve kendisinin siyasi deneyimine işaretle ilçe seçim kurulu başkanının da göreve yeni başlamasını belirtir özellikte kaba davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/11329 Karar: 2015/250 Tarih: 06.01.2015

"Sen Bu İşi Bilmiyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.