Ne Bok Yersen Ye

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Bok Yersen Ye"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne bok yersen ye" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grubun yaptığı veya yapmayı düşündüğü bir şey hakkında alaycı bir şekilde tepki göstermek veya kayıtsız kalmak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin seçimleri veya eylemleri hakkında bir şekilde alay etmek veya onların sonuçlarına karşı ilgisizlik göstermek için kullanılır.

Bu tabir, genellikle karşı tarafın fikirlerine veya eylemlerine alaycı bir yanıt olarak kullanılır. Ancak, alaycı ve küçümseyici bir dil içerebileceği için iletişimde olumsuz bir etki yaratabilir ve karşı tarafı rencide edebilir. İletişimde saygılı bir dil kullanmak ve insanların fikirlerine ve tercihlerine hoşgörülü bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Alaycı ifadeler yerine, farklı düşüncelere veya tercihlere anlayışla yaklaşmak ve sağlıklı bir iletişim kurmak daha olumlu bir sonuç doğurabilir.

Hakaret mi?


Ne Bok Yersen Ye kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Şerefsiz, ne b.k yersen ye doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4759 Karar: 2018/2549 Tarih: 27.02.2018

"Ne Bok Yersen Ye" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.