Kadınsınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kadınsınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kadınsınız diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz" ifadesi, genellikle kadınların toplumsal cinsiyet normlarına veya rollerine uymadığı düşünülen bir durumda onları eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu cümle, bir kadının kendine güven, bağımsızlık veya yeteneklerini ifade ettiği durumlarında, karşı taraftan gelen bir aşağılama veya ayrımcılık içeren tepki olarak ortaya çıkabilir.

Bu ifade, kadınlara yönelik cinsiyetçi veya küçümseyici bir tutumu yansıtabilir. Kadınların toplum içinde belirli rolleri veya davranışları sınırlayan normlara uyması gerektiği düşüncesini yansıtan bu tür ifadeler, cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığı vurgular. Bu tür cümleler, toplumsal cinsiyet algılarına ve kadın haklarına duyulan saygının eksikliğini yansıtır ve genellikle hoşgörüsüzlük veya ayrımcılık içeren bir tutumu ifade eder.

Hakaret mi?


Kadınsınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Arabaya yazık be, buradan tır bile geçer, tüh sizin şoförlüğünüze, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, kadınsınız diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz, defol git) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1018 Karar: 2019/9838 Tarih: 28.05.2019

"Kadınsınız Diye Kendinizi Bir Şey Mi Sanıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.