Bu İşi Bilmiyorsan Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu İşi Bilmiyorsan Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu işi bilmiyorsan yapma" ifadesi, bir iş ya da görev hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya deneyimi olmadan bu işi yapmamak gerektiğini ifade eden bir uyarıdır. Bu ifade, bir kişinin bir işi veya görevi yapmaya kalkışmadan önce yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini vurgular.

Örneğin, bir kişi, bir tamir işini kendisi yapmaya karar verdiğinde, bir başka kişi "Bu işi bilmiyorsan yapma" diyerek, tamir işinde yeterli deneyimi olmadığını ve bu nedenle işi daha fazla kötüleştirebileceğini ifade edebilir. Bu ifade, genellikle bir işin veya görevin, hatalı yapılmasından kaynaklanabilecek zararları önlemek için kullanılır.

Hakaret mi?


Bu işi bilmiyorsan yapma hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye hitaben söylediği sözlerin (Sağlık personeline hitaben: Adam gibi görevlerini yapmıyorlar, bu işi bilmiyorsan yapma) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba söz niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14906 Karar: 2021/11203 Tarih: 29.03.2021

"Bu İşi Bilmiyorsan Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.