Sahte Rapor Düzenledin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahte Rapor Düzenledin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahte rapor düzenledin" ifadesi, bir kişinin gerçek dışı veya yanıltıcı bilgiler içeren bir rapor hazırladığını ifade eder. Bu ifade, kişinin kasıtlı olarak doğru olmayan bilgileri raporunda sunarak yanıltıcı veya haksız bir şekilde davrandığını vurgular. "Sahte rapor düzenledin" ifadesi genellikle dürüstlük, doğruluk ve etik ilkelerine aykırı bir davranışı eleştirmek veya ifşa etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Sahte Rapor Düzenledin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın evden kaçan kazının polis tarafından bulunduk tan sonra götürüldüğü hastanede nöbetçi hekim olan katılana muayene yapmadan rapor düzenlediğini düşündüğü, bu hususta savunmasında da belirttiği üzere hastane başhekimine şikayette bulunduğu, ardından bu şikâyetinin konusu olan davranış konusunda katılanı uyarmak üzere "Kızımı muayene etmeden sahte rapor düzenledin" yeklindeki sözleri söylediği kabul edilmiş ise de sanık katılan tarafından bir haksız davranışta bulunulduğu düşüncesiyle hareket ederek, bu davranışın içeriğiyle ilgili kanunu ifade etmek üzere söylediği anlaşılan sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide etmek maksadıyla sarf edilmemesi nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7334 Karar: 2015/11698 Tarih: 23.11.2015

"Sahte Rapor Düzenledin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.