Kahpe Karı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kahpe Karı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kahpe Karı" ifadesi, Türkçe'de oldukça ağır ve küfürlü bir ifadedir. Bu ifade cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir dil içerir ve bir kadını aşağılamak, küçümsemek veya ahlaki değerleri zedelemek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler, kadınları aşağılamak, hakaret etmek veya onları sadece cinsellikleriyle sınırlamak amacıyla kullanıldığında cinsiyet eşitsizliğini ve kadına yönelik şiddeti teşvik edebilir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsel ayrımcılık gibi konularda toplumun farkındalığının arttığı günümüzde, böyle küfürlü ve aşağılayıcı ifadelerin kullanımı genellikle hoş karşılanmaz. İnsanların birbirine saygılı ve adil bir şekilde davranması, toplumun daha sağlıklı ve eşitlikçi bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Bu nedenle, toplumsal normlara ve değerlere uygun şekilde iletişim kurmanın önemi vurgulanmalıdır.

Hakaret mi?


Kahpe Karı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın daha önce aralarında husumet bulunan katılana gönderdiği "Kahpe karı gibi telefonu meşgule alma, adam gibi telefonu aç" şeklindeki mesajda katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte sözler bulunmasına karşın, kanuni olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39043 Karar: 2014/30683 Tarih: 27.10.2014

"Kahpe Karı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.