Sikerim Yaptığınız İşi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sikerim Yaptığınız İşi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sikerim Yaptığınız işi" ifadesi, argo bir şekilde karşı tarafa hakaret etmek, aşağılamak veya onun yaptığı işi küçümsemek amacı taşıyan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Sikerim Yaptığınız İşi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eylemin (Polise hitaben: Sen kimsin lan, s.kerim yaptığınız işi) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...   Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8819 Karar: 2015/13041 Tarih: 08.12.2015
Karar #2
  S.keyim senin yapacağın işi Saruk Y...'in katılan sanık F...'e ilk olarak "S.keyim senin yapacağın işi" diyerek hakaret etmesi üzerine katılan sanık Fin sanık Y...'e "Gel s.k o zaman beni" diyerek karşılık verme olayında, katılan sanık F...'e yükletilen hakaret suçunun öğelerinin oluşmaması sebebiyle sanık Y... hakkında mahkûmiyet yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı, katılan sanık hakkında da beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4837 Karar: 2015/6059 Tarih: 29.09.2015  

"Sikerim Yaptığınız İşi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.