Adam Kayırıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Kayırıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam kayırıyorsunuz" ifadesi, Türkçede bir kişi veya grup tarafından başkalarına göre daha fazla ayrıcalık, imtiyaz veya özel muamele sağlanması durumunda kullanılır. Bu ifade, adaletsizlik veya haksızlık olduğunu düşündüren durumları eleştirmek için kullanılabilir. İfade, genellikle, bir kişi veya grup tarafından başkalarının haklarını ihlal eden, objektif olmayan veya tarafsız olmayan muamelelerin yapıldığını vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Adam kayırıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, kendisini hastaneye almak istemeyen müştekiye yönelik sanığın söylediği kabul edilen "Siz adam kayırıyorsunuz, zenginleri alıyorsunuz fakirleri almıyorsunuz" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı niteliğinde yakınma olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/8148 Karar: 2015/13792 Tarih: 17.12.2015

Karar #2

Sanığın bir kavga olayı nedeniyle getirildiği karakolda müşteki polis memurlarına hitaben söylediği "Siz haksızlık yapıyorsunuz, adam kayırıyorsunuz, Allah belamızı versin" şeklindeki kaba ifade, beddua ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25589 Karar: 2016/5552 Tarih: 22.03.2016

"Adam Kayırıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.