Sırıtma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sırıtma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sırıtma", bir kişinin ağzını gülümser gibi genişçe açarak yüz kaslarını hareket ettirmesi sonucu ortaya çıkan ifadeyi tanımlar. Bu ifade genellikle bir içtenlik veya neşe ifadesini yansıtırken, bazen alaycı veya hafif alaycı bir ton içerebilir.

Sırıtma, insanların duygusal durumunu veya ruh halini ifade etmenin bir yolu olarak kullanılır. Gülümsemek, genellikle pozitif ve olumlu bir ruh hali ile ilişkilendirilirken, sırıtma duruma ve niyete bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Örneğin, birisi hoşlandığı veya alay etmek istediği bir şeyi gördüğünde sırıtabilir. Ancak, bazen yüz ifadesiyle içten olmayan veya samimiyetsiz bir şekilde sırıtma da mümkündür.

Hakaret mi?


Sırıtma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın bir başka olay nedeniyle yargılandığı davada kısa karar okunduktan sonra katılan vekili olan katılana söylediği "Sırıtma" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözün katlanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından tebliğnamadeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1377 Karar: 2015/1806 Tarih: 26.05.2015

"Sırıtma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.