Hırsız Pezevenkler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırsız Pezevenkler"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırsız Pezevenkler" ifadesi, ahlaki değerleri çiğneyen, haksızlık ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişileri eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Hırsız Pezevenkler kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Hırsız pezevenkler, beline silah takan kendisini polis sanıyor, beni buradan kimse alamaz, siz gidip esrar satanı, dağdaki terörü yakalayın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18045 Karar: 2022/19405 Tarih: 11.10.2022

"Hırsız Pezevenkler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.