Benimle Dalga Mı Geçiyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Benimle Dalga Mı Geçiyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Benimle dalga mı geçiyorsun?" ifadesi genellikle bir kişinin diğer bir kişinin yaptığı veya söylediği bir şeyin gerçek olup olmadığını anlamak için kullandığı bir ifadedir. Bu ifade, karşınızdaki kişinin ciddi olup olmadığını anlamak için kullanılabilir.

Bu ifade, genellikle karşınızdaki kişinin şakalaştığını veya bir şeyleri özellikle abartarak anlattığını düşündüğünüzde kullanılır. Ancak, bu ifadeyi kullanmadan önce, karşınızdaki kişinin neden bu şekilde davrandığını anlamak ve onun duygularını incitmeyecek bir şekilde yanıt vermek önemlidir.

Hakaret mi?


Benimle dalga mı geçiyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın söylediği kabul edilen "Benimle dalga mu geçiyorsun lan" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8224 Karar: 2015/4489 Tarih: 09.07.2015

"Benimle Dalga Mı Geçiyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.