Doktorun Da Bir Doktora İhtiyacı Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Doktorun Da Bir Doktora İhtiyacı Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Doktorun da bir doktora ihtiyacı var", genellikle bir kişinin uzmanlık alanında dahi olsa kendi sağlık veya yaşam konularında danışmanlık veya yardım alması gerektiğini ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, herkesin kendi alanında uzman olsa bile kişisel ihtiyaçlar veya sağlık sorunları nedeniyle başkalarından destek almanın önemini vurgularken, aynı zamanda kişilerin kendi zayıf noktalarına sahip olabileceğini belirtir.

Bu tabir, genellikle kişilerin kendi uzmanlık alanlarında bile sorunlarla karşılaşabileceğini ve yardıma ihtiyaç duyabileceğini ifade ederken, kibar bir şekilde "herkesin kendi ihtiyaçları olabilir" anlamını taşır. "Doktorun da bir doktora ihtiyacı var" ifadesi, uzmanlık sahibi olan kişilerin bile kendi alanları dışındaki konularda destek almanın gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda insanların kendi sınırlılıklarını kabul etmeleri gerektiğini vurgular. Bu tabiri kullanarak, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlılıklarını anlayan bir tavır sergilemek ve yardımı reddetmek yerine gerektiğinde yardım istemeye açık olmayı ifade etmek amaçlanabilir.

Hakaret mi?


Doktorun Da Bir Doktora İhtiyacı Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanın da çalıştığı ... ilçesindeki termal otelde bir süre kaldığı ve daha sonra internet üzerinden otel hizmetlerine ilişkin görüşlerini beyan ettiği ve otelde doktor olarak çalışan katılana "Doktorun kim olduğunu öğrendim. İlk tahlilimde doktorun da bir doktora ihtiyacı olduğunu gördüm. Odasından çıkmıyordu ve otel personeline, muayeneye gelen hastalara çok kaba davranıyordu" şeklinde sözler söylediğinden sanığın cezalandırılmasına karar verilmiş ise de sanığın kaldığı termal oteldeki verilen hizmetin niteliğini etkin olarak ifade etmek için ağır eleştiri niteliğinde ifadelere yer vermesinin hakaret suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, bizzat kaldığı otelde yaşadıkları olayları anlatarak somut değerlendirmelerde bulunması ve kullanılan sözlerin yazının bütünlüğü içinde katılana bizzat yöneltilen sözler olmaması ve katılanın isminin yazı içeriğinde geçmemesi hususu da gözetildiğinde hakaret düzeyine ulaşmadığı ve sadece kaldığı otelde gördüğü eksik hususları ifade etme kastıyla internet sitesinde yayınlanan yazıları yazdığı, bu nedenle yazıdaki sözlerin katılanın şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmadığı, Anayasa'nın 25/2, 26 ve AİHS’nin 10. maddelerine göre eylemin düşünceyi açıklama sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2010/28584 Karar: 2012/9950 Tarih: 17.04.2012

"Doktorun Da Bir Doktora İhtiyacı Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.