Tenekeci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tenekeci"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tenekeci, genellikle geri dönüşüm işiyle uğraşan kişilere verilen bir isimdir. Tenekeci, atık teneke ve metal malzemeleri toplayarak, bunları geri dönüşüm tesislerine götürerek para kazanır. Bu iş, hem çevre dostu bir faaliyet hem de ekonomik bir gelir kaynağı olabilir. Tenekeciler, genellikle sokaklarda veya evlerin yakınında bulunan geri dönüşüm noktalarında çalışırlar.

Hakaret mi?


Tenekeci  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın görevliye hitaben "Sen karışma, trafikçi, tenekeci" şeklinde nezaket dışı, kaba hitap tarzı niteliğindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7884 Karar: 2020/130 Tarih: 13.01.2020

"Tenekeci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.