Sürtük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Sürtük"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sürtük demek, Türk Dil Kurumu’na göre vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın ya da aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın anlamına gelir. Sürtük kelimesi, genellikle hakaret veya küçümseme amacıyla kullanılır ve cinsiyetçi bir söylemdir. Sürtük kelimesi, bir kadının yaşam tarzı, giyim kuşam, cinsel tercih veya davranışları hakkında yargılama için kullanılır.

Hakaret mi?


Sürtük kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın savunmasında katılan ...'e "Sürtük" şeklinde hakaret ettiğini ikrar etmesi karşısında, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/33173 Karar: 2014/35081 Tarih: 04.12.2014

Karar #2

Dosya içerisinde bulunan sanığın katılanın cep telefonuna gönderdiği anlaşılan "Seni bir şartla aramam ve rahatsız etmem. Bana bir milyon para verirsen seni bir daha aramam, yollamazsan daha da çok zarar veririm. Seni mahvedeceğim, parayı hazırla iki saate kadar oradayım, senin canın alırım, balkona çık bak ben geldim bu resimleri yapıştıracağım sizin apartmanın duvarına, abin ve baban ne b.klar yediğini öğrenirse seni öldürürler, kancık bana bir milyon gönderirsen gelmem yoksa yarın oradayım, köpek gibi seni süründüreceğim, o.ospu çocuğu geri zekâlı, malsın, sen böyle keçilik yapmaya devam et, hayatın boyunca senin gibi geri zekâlı bir mal tanımadım, sürtük" şeklinde mesajlarla şantaj ve hakarette bulunduğunun anlaşılması karşısında, yasal olmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/20790 Karar: 2015/38276 Tarih: 19.11.2015

Karar #3

Eylemin (içeri  alacaksınız, oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz, siz kimsiniz de beni dışarı çıkartıyorsunuz, kaltak, sürtük) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2428 Karar: 2017/15677 Tarih: 27.12.2017

Karar #4

(Sanığın tartıştığı müşteki komşuları T... ve babası Ö...'e hitaben… günü akşam saatlerinde tanık olan komşularının huzuru ile bu tanıkların duyabileceği şekilde daha önce yaşanmış olan tartışmanın da etkisiyle "Sen orospusun, internetteki erkeklerle yatıp kalkıyorsun, kızın da sen de internet sürtüğüsünüz şeklinde sözler söylemesine ilişkin) ileri sürülen iddia ve savunmalarının temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/22105 Karar: 2021/21312 Tarih: 09.09.2021

" Sürtük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.