Aklıyla Arası Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aklıyla Arası Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aklıyla arası yok" ifadesi, Türkçede genellikle bir kişinin düşüncesiz, mantıksız veya akılcı olmayan davranışlar sergilediğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, birinin mantık ve akıl yürütme yeteneğini kullanmaktan uzak olduğunu, düşüncelerinin ve eylemlerinin mantıksız ve dikkatsiz olduğunu belirtir. Genellikle olumsuz ve eleştirel bir anlam taşır ve bir kişinin zeka düzeyi veya düşünce süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde kullanılabilir.

Hakaret mi?


Aklıyla arası yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelik olarak Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazdığı ve katıldığı TV programında söylediği kabul edilen sözlerin (Yerel gazeteci tarafından, belediye başkan adayı hedef alınarak: Bu garabet hanımın, aklıyla da çok arası yok, bu kadının ruh halinin çok bozuk olduğunu öğrendim, senin gibi memleketine hakaret edecek derecede bir arızaya oy vermeyen... Partilileri de yürekten kutluyorum, son olarak 30 Mart seçimlerinde ...'e nasıl ve kimlerin tavassutuyla gönderildiğini bilmediğimiz gayriciddi bir adayın gönderilmesi,...i teşkilatlarımızın görüşünüzü almadan böylesine psikolojisi kesinlikle bozuk adaylara bırakabiliyorsanız, bu kadını bizim başımıza... Partisi'nin de başına bela ettiler, çünkü kadın normal değil) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10294 Karar: 2018/6869 Tarih: 07.05.2018

"Aklıyla Arası Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.