Hayvan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hayvan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar üst âlemindeki hayvanlar âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. Hayvanlar, diğer canlılarla beslenen, çok hücreli, hareket edebilen ve nefes alabilen organizmalardır. Hayvanlar, çok çeşitli türleri ve özellikleri olan bir grup olup, insan da dahil olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan türü bilinmektedir.

Hayvan, aynı zamanda mecazi bir anlamda da kullanılabilir. Hayvan, bazen insanın doğal içgüdülerini veya duygularını vurgulamak için bir benzetme olarak kullanılabilir. Örneğin, "hayvan gibi çalışmak", "hayvan gibi yemek" gibi ifadelerde hayvan, insanın çok çalışkan veya çok aç olduğunu belirtmek için kullanılır. Hayvan, bazen de insanın ahlaki değerlerinden uzaklaştığını veya vahşi davrandığını göstermek için bir hakaret olarak kullanılabilir. Örneğin, "hayvan herif", "hayvan gibi davranmak" gibi ifadelerde hayvan, insanın kötü, zalim veya saygısız olduğunu belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Hayvan kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin İnfaz koruma memurlarına hitaben: Sizin 35.000 askeriniz benimle başa çakamadı, üç beş memur mu başa çıkacaksınız, hayvanlar, siz kimsiniz ulan, beni susturmaya sizin gücünüz yetmez, eşyaları  vermiyorum, gücünüz yetiyorsa gelin alın hayvanlar, şerefsizler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5863 Karar: 2018/5105 Tarih: 05.04.2018

Karar #2

Eylemin (Geri zekâlı, hayvan) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü (mahkûmiyet) etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/10416 Karar: 2020/5873 Tarih: 10.03.2020

"Hayvan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.