Seni Sikeyim Rahatlarsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Sikeyim Rahatlarsın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Sikeyim Rahatlarsın" oldukça argo ve kaba bir ifadedir ve genellikle bir kişiye öfkeli veya rahatsız bir şekilde ondan uzaklaşmasını söylemek için kullanılır. Bu ifade, kızgınlık, hoşnutsuzluk veya tahammülsüzlük gibi negatif duyguları ifade ederken, kişinin varlığını istemediği veya rahatsız olduğu bir durumu belirtir. "Seni Sikeyim Rahatlarsın" ifadesi, iletişimde saygısızlık, tahammülsüzlük veya öfke gibi duygusal durumları yansıtan bir söylem olarak kabul edilir.

Bu argo ifade, genellikle karşınızdaki kişiye düşmanca veya küçümseyici bir şekilde seslenerek onu uzaklaşmaya çağırmak amacıyla kullanılır. "Seni Sikeyim Rahatlarsın" ifadesi, kullanan kişinin hoşnutsuzluğunu veya rahatsızlığını ifade ederken, karşısındaki kişiyi öfkelendirmek veya tahrik etmek gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu tür argo ifadeler, iletişimde saygılı ve olgun bir dil kullanmanın önemini vurgularken, duygusal tepkileri daha yapıcı bir şekilde ifade etmek ve iletişimi olumsuz bir dönüşüme sokmamak önemlidir.

Hakaret mi?


Seni Sikeyim Rahatlarsın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın daha önceden tanımadığı katılanı telefonla arayarak "Seni sinkaf edeyim rahatlarsın" biçiminde sözler söylediği iddia ve kabul edilen olayda, sanığın eyleminin TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek hakaret suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/31697 Karar: 2021/27243 Tarih: 23.11.2021

"Seni Sikeyim Rahatlarsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.