İçine Ettin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İçine Ettin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İçine etmek, Türkçe’de bir deyimdir. Bir şeyi bozup berbat etmek, çok kötü bir duruma sokmak anlamına gelir. Örneğin, “Bitmiş işin içine ettiniz.” veya “Güzelim pastanın için ettiniz.” Mecaz ise, bir sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak, başka bir sözcüğün yerinde kullanılmasıdır. Örneğin, “Ateş püskürdü.” veya “Yüreği yanıyordu.” İçine etmek deyimini mecazi olarak kullandığınızda, karşınızdaki kişiye kızgın veya hayal kırıklığına uğramış olduğunuzu göstermiş olursunuz.

Hakaret mi?


İçine Ettin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın basın açıklamasında katılana "Diğer parti büyüklerine yağ çekerken kendinden geçiyordun, ağzından sahte ballar damlıyordu, senin riyakâr ikiyüzlü olduğunu,... trilyon belediyenin parasını har vurup harman savurarak içine ettin" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri tarzındaki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40207 Karar: 2017/12908 Tarih: 14.11.2017

"İçine Ettin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.