Karı Gibi Kaçma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Gibi Kaçma"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı gibi kaçma deyimi, bir kişinin sorumluluklarından veya bir durumdan kaçmaya çalıştığını ifade eder. Bu deyim, bir kişinin kendini sorumluluklardan veya zorluklardan kaçınmak için bahaneler bulduğunu veya kaçmaya çalıştığını anlatır.

Hakaret mi?


Karı Gibi Kaçma  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın savunması, katılanın beyanı, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre sanığın çektiği mesaj içeriğinde bulunan "Karı gibi kaçma" ifadesinin sanığın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olması itibariyle hakaret suçunu oluşturması karşısında, sanığa yüklenen suç sübuta erdiği halde mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2013/35727 Karar: 2014/21302 Tarih: 18.09.2014

"Karı Gibi Kaçma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.