Şebek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şebek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şebek, bir tür maymun demektir. Afrika’nın dağlık bölgelerinde sürüler halinde yaşarlar. Uzun veya kısa kuyruklu, değişik renkli ve uzun burunlu olabilirler. Şebek, aynı zamanda çirkin ve arsız bir kimse için de kullanılan bir sözdür.

Şebek kelimesinin iki anlamı var:

-Birincisi, Afrika’nın dağlık bölgelerinde sürüler halinde yaşayan, değişik renklerde, uzun veya kısa kuyruklu maymun türü. Bu hayvanlar maymunlar takımının uzunkuyruklu maymungiller familyasından gelir.

-İkincisi, çirkin ve arsız kimse. Bu anlamda şebek kelimesi bir hakaret olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Şebek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın iddianamede belirtilen sözlerinin (Sosyal medyada, Belediye Meclis Üyesine hitaben: Siz orada boy göstereceğinize önce bıraktığınız ve açık bıraktığınız rögar kapaklarını takınız, hadi oradan beyefendiler, hadi oradan, şebekler sizi) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp siyasi eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/12237 Karar: 2021/12464 Tarih: 07.04.2021

"Şebek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.