Adaletsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Adaletsiz, bir durum, karar veya uygulamanın adil ve dengeli olmadığını, haksızlığa yol açtığını veya adaletin sağlanmadığını ifade eden bir sıfat olarak kullanılır. Adaletsizlik, insanların eşit ve adil muamele görmediği, haklarına ulaşamadığı veya haksız bir şekilde avantaj ya da dezavantaj yaşadığı durumlarla ilişkilidir.

 

Adaletsizlik kavramı, genellikle toplumsal düzeyde eşitsizlikler, hukuki süreçlerde haksız kararlar ve herhangi bir alanın düzensiz ve adil olmayan işleyişine işaret etmek için kullanılır. Bu tür durumlar, toplumda huzursuzluk, güvensizlik ve hoşnutsuzluk yaratır ve insanların adalet sistemine olan inançlarını sarsar.

Hakaret mi?


Adaletsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben dilekçesinde yazdığı sözlerinin (Hakime hitaben: Baştan sarma cevaplar yazıp adaleti sağlayamıyorsunuz, dönen haksız çarkın gerçek yönüne dönmesi için mücadelem devam edecek, Yargıtay'ı da kandırmaya, adaletsiz taraflı tutumlarımıza devam ediyorsunuz, cevaplayamadığımız ve baştan sarma kararlarınızın nedeni sizin de sorunlu olmanız ve delilleri örtbas etmeniz, kişi ve kurumları kayırdığınız tescillenecektir) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6037 Karar: 2021/2648 Tarih: 27.01.2021

"Adaletsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.