Kişilik Problemi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kişilik Problemi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kişilik problemi" bireyin düşünce tarzı, duygusal tepkileri, ilişkileri ve davranışlarıyla ilgili sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ortaya çıkan zorlukları ifade eder. Bu problemler, genellikle bireyin yaşamını olumsuz etkileyebilir, sosyal ve işlevsel zorluklara neden olabilir ve genellikle bireyin toplumla uyumunu zorlaştırabilir. Kişilik problemleri, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve genellikle uzun süreli olan belirli davranış, düşünce ve duygusal kalıplarla ilişkilendirilir.

Farklı türlerde kişilik problemleri bulunabilir ve her bir tür, belirgin özelliklere ve belirli davranış kalıplarına sahip olabilir. Örneğin, obsesif-kompulsif kişilik probleminde kişi aşırı düzenlilik ve mükemmeliyetçilik eğilimi gösterirken, paranoid kişilik probleminde kişi sürekli kuşkucu ve güvensiz davranışlar sergileyebilir. Kişilik problemleri, genellikle erken yetişkinlik döneminden itibaren belirginleşebilir ve terapi veya danışmanlık gibi psikolojik müdahalelerle ele alınabilir.

Hakaret mi?


Kişilik Problemi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Diş tabibi olan sanığın hakkında tahliye davası açan ve suç tarihinde de iş yerinin elektriğinin kesilmesini sağlayan katılan avukata yönelik söylediği "Senin kişilik problemin mi var, bu işi para için yapmıyor musun, ben sana kat kat para vereyim, otur oturduğun yerde, namuslu ve ahlaklı iş yapmadığı" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2010/30556 Karar: 2013/8098 Tarih: 21.03.2013

"Kişilik Problemi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.