Senin Yaşın Başın Kaç Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yaşın Başın Kaç Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin yaşın başın kaç lan?" ifadesi, sıklıkla argo ve saygısız bir dille kullanılan bir soru cümlesidir. Bu ifade, karşınızdaki kişinin yaşı hakkında soru sormak veya onun ne kadar deneyime sahip olduğunu anlamaya çalışmak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda saygısızlık veya provokasyon amacı da taşıyabilir.

Bu ifade, özellikle gergin veya anlaşmazlık dolu bir iletişim sırasında kullanıldığında, karşı tarafı küçümsemek veya aşağılamak amacı taşıyabilir. Bu tür ifadeler, genellikle saygılı iletişim normlarını ihlal eder ve anlaşmazlık veya çatışma riskini artırabilir. İfade, çoğunlukla günlük konuşmalarda veya yazışmalarda kullanılır ve daha resmi veya saygılı ortamlarda uygun olmayabilir.

Hakaret mi?


Senin Yaşın Başın Kaç Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın emniyet görevlisi olan müştekiye hitaben söylediği "Ben orada dayak yiyorum, siz burada oturuyorsunuz, benim işimi halledin, alın gelin o herifleri, hemen benim ifademi alın ve o adamları burada istiyorum, senin yaşın başın kaç lan, sübyana bak, benim yüzümden sana ne, sen çabuk benim ifademi al, siz beni tanımıyorsunuz, sen orada beni seyret lan" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas :2015/9435 Karar: 2015/12873 Tarih: 08.12.2015

"Senin Yaşın Başın Kaç Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.