Bu İşi Para İçin Yapmıyor Musun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu İşi Para İçin Yapmıyor Musun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu işi para için yapmıyor musun, bir kişinin yaptığı işin maddi bir karşılığı olup olmadığını veya işin maddi bir karşılığı olduğu halde kişinin başka bir amaçla yaptığını sorgulayan bir soru cümlesidir. Örneğin, “Bu işi para için yapmıyor musun, yoksa gerçekten insanlara yardım etmek istiyor musun?”

Hakaret mi?


Bu İşi Para İçin Yapmıyor Musun hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Diş tabibi olan sanığın hakkında tahliye davası açan ve suç tarihinde de iş yerinin elektriğinin kesilmesini sağlayan katılan avukata yönelik söylediği "Senin kişilik problemin mi var, bu işi para için yapmıyor musun, ben sana kat kat para vereyim otur oturduğun yerde, namuslu re ahlaklı iş yapmadı" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp ağar eleştiri niteliği de olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2010/30556 Karar: 2013/8098 Tarih: 21.03.2013

Karar #2

Çocuklarıma Para İçin Bakıyorsunuz

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Siz insan değilsiniz, çocuklarıma para için bakıyorsunuz" şeklindeki sözlerinin katılan ve mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42196 Karar: 2017/13505 Tarih: 22.11.2017

"Bu İşi Para İçin Yapmıyor Musun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.