Çenesi Düşük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çenesi Düşük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çenesi düşük" genellikle bir kişinin aşırı konuşkan olduğunu veya gereksiz yere çok fazla konuştuğunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu ifadeyle bir kişinin sürekli olarak konuştuğu ve bazen bu konuşmanın anlamsız veya sıkıcı olabileceği vurgulanır. Terim, kişinin aşırı konuşkanlığına veya gereksiz konuşmalarına atıfta bulunarak kullanılır.

Hakaret mi?


Çenesi düşük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana söylediği "Senin çenen çok düşük, sesin çok çıkıyor" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesi ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9261 Karar: 2015/8179 Tarih: 19.10.2015

"Çenesi Düşük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.