Veledi Zina

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Veledi Zina"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade, Türkçe 'de "zina ürünü çocuk" veya daha sert ifadeyle "zina yoluyla doğmuş çocuk" anlamına gelir. "Zina", evlilik dışı cinsel ilişki anlamına gelir ve pek çok toplumda dini veya ahlaki kurallara aykırı bir davranış olarak kabul edilir. "Veledi Zina" terimi ise, bu tür bir ilişkiden kaynaklanan bir çocuğu tanımlar.

Hakaret mi?


Veledi Zina  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sosyal medyada Cumhurbaşkanı hedef alınarak "Veledi zina" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/383 Karar: 2016/3833 Tarih: 09.06.2016

"Veledi Zina" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.