Allah’ın Laneti Üzerine Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah'ın Laneti Üzerine Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah'ın laneti üzerine olsun" ifadesi Türkçede oldukça sert ve olumsuz bir anlam taşıyan bir sözdür. Bu ifade, bir kişinin başka bir kişiye veya bir gruba karşı büyük öfke, hoşnutsuzluk veya kızgınlık ifade etmek için kullanılır. "Allah'ın laneti" kavramı, kişi veya grup üzerinde büyük bir felaket, uğursuzluk veya kötülük getirecek şekilde tanrının gazabının olmasını istemek anlamına gelir.

Bu ifade, bir kişinin başkasına zarar gelmesini veya büyük bir uğursuzluk yaşamasını dileyerek söylenir. Genellikle büyük anlaşmazlıklar, kin veya düşmanlık içeren durumlarda kullanılır. Bu tür ifadeler, özellikle insanlar arasında büyük hoşnutsuzluk olduğu zamanlarda ortaya çıkar ve olumsuz duyguları yansıtır.

Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü güçlü ve olumsuz anlamı, karşısındaki kişiyi rahatsız edebilir ve ilişkilerde gerilime yol açabilir.

Hakaret mi?


Allah'ın laneti üzerine olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen "Bismillahirrahmanirrahim, bizi yaratan, kollayan, rızıklandıran Allah'a hamdolsun, peygamberlerine selam olsun, siz bizi çok üzdünüz, canımızdan can aldınız. Yüce Allah ahiretinizi cehenneme çevirsin, her iki cihanda yüzünüz gülmesin, Allah'ın laneti senin ve ailenin üzerine olsun, utanmadan bir de yılbaşı kutluyorsun, Allah'ın gazabı ve laneti senin ve ailenin üzerine olsun, ahiretin cehennem olsun, bu da Allah'tan son dileğim. Allah her şeye kadirdir, bir daha arama sakın, çoluğundan çocuğundan çıksın, amin" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6761 Karar: 2015/6018 Tarih: 29.09.2015

"Allah'ın Laneti Üzerine Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.