Kürtsün

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kürtsün"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kürtsün" ifadesi, Türk argosunda bazen aşağılayıcı veya ırkçı bir şekilde kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının etnik kökenine vurgu yaparak veya ırkçı bir tavır sergileyerek aşağılamak veya küçümsemek isteyebilir.

Bu tür ifadeler, hoşgörüsüz veya saygısız bir dil kullanımının bir örneğidir ve insanların etnik kökenine dayalı ayrımcılık yapmak amacıyla kullanılabilir. Toplumsal ilişkilerde ve iletişimde hoşgörü ve saygı önemlidir. Etnik köken veya kimlik gibi hassas konularda da insanların duygularına ve değerlerine saygılı olunmalıdır.

Hakaret mi?


Kürtsün kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye söylediği "Kürtsün" şeklindeki sözlerin hakaret içermediği kabul edilerek yapılan incelemede...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26523 Karar: 2016/3190 Tarih: 23.02.2016

"Kürtsün" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.