Saldırgan Mizaçlı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saldırgan Mizaçlı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saldırgan mizaçlı" ifadesi, bir kişinin doğal eğilimlerinin veya karakter yapısının saldırganlık veya agresiflik eğilimi taşıdığını ifade eder. Bu ifade, bir kişinin genel olarak düşmanca veya saldırgan bir tutum sergilemeye yatkın olduğunu belirtir.

Hakaret mi?


Saldırgan Mizaçlı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın ilçe kaymakamı olarak görev yaptığı ve emrinde görev yapan katılan yazı işleri müdürü hakkında valilik makamınca soruşturma başlatılması amacıyla tarihinde yazmış olduğu yazıda katılanı kastederek "Saldırgan mizaçlı olup mekân sahipleri ve paravan şirketleri ile birlikte her türle düzenbazlığın içindedir" şeklin deki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp TCK’nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8945 Karar: 2015/10905 Tarih: 11.01.2015

"Saldırgan Mizaçlı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.