Sen Buranın Horozu musun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Buranın Horozu musun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Buranın Horozu musun?" ifadesi, Türkçe argo bir deyimdir ve bir kişiye yönelik bir soru şeklinde kullanılır. Bu deyim, kişinin kendine aşırı güvenmesi, kendini başkalarından üstün görmesi veya hava atması durumlarında kullanılır. "Sen Buranın Horozu musun?" ifadesiyle aslında kişiye, "Sen kendini buranın lideri mi sanıyorsun?" şeklinde bir soru yöneltmektedir.

Bu deyim, genellikle alaycı bir şekilde kullanılır ve kişinin kendini abartılı bir şekilde tanıttığı veya gösteriş yaptığı durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, birisi sürekli olarak kendini övmek veya başkalarını küçümsemek için bu deyimi kullanabilir. Bu deyimle birlikte genellikle gülme, alay etme veya şaşırmış bir ifade de kullanılır. Özetlemek gerekirse, "Sen Buranın Horozu musun?" ifadesi, bir kişinin kendini abartılı bir şekilde tanıttığı veya başkalarından üstün gördüğü durumları alaycı bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Sen Buranın Horozu musun? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın karakol önünde tartıştığı kişiye hakaret etmesi üzerine kendisini uyaran polis memuruna söylediği "Çek elini ulan üzerimden, sen kimsin, sen buranın horozu musun" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas:2015/2443 Karar: 2015/2792 Tarih: 17.06.2015

"Sen Buranın Horozu musun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.