Avukat Bozuntusu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukat Bozuntusu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukat bozuntusu" ifadesi, Türkçede genellikle olumsuz bir anlam taşıyan ve bir kişinin gerçek bir avukat olmamasına rağmen hukuki meselelerde bilgi sahibiymiş gibi davranan veya konuşan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu tabir, birinin avukatlık yeteneğine veya bilgisine sahip olmadan hukukla ilgili konuları ele almasını veya tartışmasını küçümsemek amacıyla kullanılabilir.

"Avukat bozuntusu" ifadesi, genellikle bir eleştiri veya alay olarak kullanılır ve bir kişinin gerçek hukuk bilgisi ve deneyimine sahip olmadan hukuki konuları tartışmaması gerektiğini belirtir. Bu tür ifadelerin kullanımında dikkatli olunması önemlidir, çünkü insanlar arasında rahatsızlık yaratabilir ve saygısız olarak kabul edilebilir.

Hakaret mi?


Avukat bozuntusu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılan Avukat ...'e hitaben "Avukat bozuntusu" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18166 Karar: 2019/1936 Tarih: 22.01.2019

"Avukat Bozuntusu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.