Kes Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kes Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kes Lan ifadesi, Türkçe argo bir deyimdir ve genellikle birine kızgınlık, öfke veya hayret ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle samimi bir dille kullanılır ve konuşmanın akışını daha renkli hale getirir. "Kes Lan" ifadesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Türk argosunda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Bu ifade, genellikle bir tartışma veya kavga sırasında kullanılırken, bazen şaşkınlık veya hayret ifade etmek için de kullanılabilir. "Kes Lan" ifadesi, dikkat çekmek ve duygusal bir tepki vermek istendiğinde sıklıkla tercih edilen bir ifadedir. Özellikle gençler arasında popüler olan "Kes Lan" ifadesi, sosyal medyada da sıkça kullanılmaktadır. Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak ve uygun bir ortamda kullanmak önemlidir, çünkü argo bir ifade olduğu için bazı kişilerde olumsuz tepkilere neden olabilir. Genel olarak, "Kes Lan" ifadesi günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Kes Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, kendisine haksız yere trafik cezası kesildiğini düşünen sanığın polis memurlarına yönelttiği "Kes lan kes" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/2779 Karar: 2014/32819 Tarih: 13.11.2014

Karar #2

Olay günü katılan ...'in sanık ...e hitaben "Kes lan, beni dinle lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret niteliğinde olmadığı gözetilmeden, hakaret suçunun karşılıklı işlendiğinden bahisle sanık hakkında ceza vermekten vazgeçilmesine dair karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41725 Karar: 2017/10740 Tarih: 10/11/2017

"Kes Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.